Zaradi težav pri nabavi surovin (dobrih bakterij) je proizvajalec letos zamenjal dosedanji probiotik EM z novo verzijo, ki ima 8 vrst sevov namesto 7.

Testi pH in števila sevov na mililiter kažejo, da je nova vrsta probiotika EM podobno učinkovita kot predhodna. V sodelovanju s podjetjem Erika Nielsena pa smo v Sloveniji testirali novo verzijo probiotika med 262 potrošniki, ki so imeli pozitivne izkušnje s staro verzijo.

Vsak udeleženec testiranja je dobil v preizkus brezplačno pollitrsko plastenko nove verzije probiotika EM in ga užival v enakih odmerkih kot starega. Velika večina anketirancev se je strinjala, da je nova verzija probiotika enaka ali boljša po splošnem delovanju (89,3 % strinjanje), po okusu (93,5%), po hitrosti učinkovanja (83,5 %), po zmanjševanju neprijetnega vonja blata (81,5 %). Majhen delež anketirancev na ta vprašanja ni znal odgovorili, zanemarljivo malo (3,8 % ali manj) pa jih je menilo, da je po omenjenih kriterijih delovanje nove verzije probiotika EM Erika Nielsena slabše od predhodne verzije.

 

Vir: PRIJATELJEM NAJBOLJŠE! 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM, 
November 2016, Dr. Iztok Ostan