Antioksidantskost snovi merimo s kazalcem rH. Vrednosti rH pod 28 pomenijo antioksidantskost. Čim nižji je rH, tem bolj je snov antioksidantska. Vrednost rH 0 pomeni skrajno antioksidantskost, popolno nasičenost z vodikom. Kri mladih športnikov ima rH od 21,5 do 23,5, medtem ko je rH krvi zdravega petdesetletnika 25. Za vsako enoto višji rH pomeni 10 krat manj vodika. V krvi zdravega petdesetletnika je torej približno 100 krat manj antioksidantskega vodika, kot v krvi zdravega mladeniča ali mladenke.

Zdravstvena Faklulteta Univerze v Ljubljani

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani kontrolira rH vsake pošiljke MegaHydrate, ki prispe v Slovenijo. Serija MegaHydrate, ki je trenutno pri nas v prodaji (serija 5727405), ima rH od +0,05 do -0,90. MegaHydrate te serije je torej skrajno antioksidantski. Za primerjavo naj navedemo, da je antioksidantskost nekaterih sokov, znanih v zdravilstvu, mnogo nižja. Potencial rH soka pšeničnih bilk je med 10 in 12, soka iz biološko pridelanega korenja pa med 13 in 14. S kapsulo MegaHydrate iz te serije dobimo torej vsaj toliko antioksidantskega vodika kot z milijardo kozarcev najboljšega svežega soka.

 

Vir: PRIJATELJEM NAJBOLJŠE! Novice za uporabnike FHES, MAP in probiotikov EM, april 2015, Dr. Iztok Ostan