Življenje je posebna vrsta gorenja in kot pri vsakem gorenju nastajajo odpadki. Ti so praviloma toksični in kisli. Če jih telo ne zmore sproti nevtralizirati in izločiti, jih odlaga v medcelični prostor (limfo) in v maščobno tkivo. Dobro bi bilo torej izmeriti pH medceličnine. Vrednost pH, ki je višja od 7, pomeni alkalnost, nižja od 7 pa kislost. Normalna raven pH medcelične tekočine je 7,3, torej je rahlo alkalna.

Žal pa je kakovost medceličnine težko meriti. Zato si pomagamo z meritvijo pH sline, saj se ji njena pH vrednost še najbolj približuje. Po dr. Cousensu je pH vrednost sline pomemben indikator telesnih rezerv alkalnih rudnin, s katerimi telo nevtralizira kisle odpadke.

Po uradni medicinski doktrini je razpon sprejemljivih vrednosti pH sline zelo širok: od 5,6 do 7,9. Med higienisti pa je najbolj uveljavljeno mnenje dr. Gabriela Cousensa, ki meni, da je normalna raven pH sline, merjena zjutraj na tešče ali pred obrokom, med 6,8 in 7,5. Zdi se, da je optimalneje, če je pH sline v zgornjem delu tega območja. Dojenčki imajo pH vrednost sline okrog 7,5; z leti pa se praviloma znižuje. Raziskava med 100 zdravimi odraslimi je pokazala, da je bil povprečni pH sline 7,1, s staranjem pa teži k še nižjim vrednostim.

Zakisani smo, če je pH sline na tešče 6,7 ali manj. Po raziskavi dr. Teda M. Morterja vrednosti pH sline med 5,9 in 6,2 nakazujejo, da telesu primanjkuje alkalnih rudnin, a ima še nekaj alkalnih rezerv; pri vrednostih 5,8 in manj pa so telesne alkalne rezerve povsem izčrpane.

Vrednost pH sline najlažje merimo s papirnimi pH indikatorji – lakmusovimi lističi. Dobimo jih v bio trgovinah pa tudi pri Institut.O. in niso dragi. Najprimernejši so tisti, ki merijo pH vrednosti od 5,5 do 8,0.

Lakmusov papir za meritev pH sline

Vir: PRIJATELJEM NAJBOLJŠE! 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM, 
Oktober 2018, Dr. Iztok Ostan