Že leta 1985 je skupina raziskovalcev pod vodstvom dr. G. Maestronija opravila preizkus na ostarelih miškah (starih 19 mesecev). Razdelili so jih v dve skupini, ki sta imeli enake pogoje življenja in hrano, le eni od njiju pa so v pitno vodo dodajali melatonin, in sicer manjšo koncentracijo kot če bi človek užival po 1 mg melatonina na dan. V naslednjih šestih mesecih so se vse miške, ki niso dobivale dodatka melatonina, normalno starale in pomrle. Miške, ki so dobivale dodatek melatonina, pa so bile v tem času še čile. V povprečju so živele dodatnih šest mesecev, kar je za petino dlje kot miške v kontrolni skupini.

Vir: PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM,
NOVEMBER2022, Dr. Iztok Ostan