agresivno_vedenjeS poskusi na podganah

so ugotovili, da je vedenje mladičev zelo odvisno od tega, ali jih matere intenzivno ližejo v prvem tednu življenja. Mladički, ki jih matere v tem času veliko ližejo, so vse življenje bolj socialni, manj plašljivi, manj agresivni. Mladički, ki jih matere v tem obdobju manj ližejo, pa so bolj plašljivi in previdni, a tudi agresivnejši (Caldji et al., 2000, Francis et al., 1999; Weaver et al., 2004). Ugotovili so, da matere, ki živijo v nevarnejšem okolju, manj ližejo mladiče. S tem mehanizmom narava prilagaja mladiče na specifične pogoje, v katerih živijo starši.

Znano je, da se tudi pri ljudeh

navade iz zgodnjega otroštva vtisnejo za celo življenje in jih je težko spreminjati. Če so mladi tudi po svojih estetskih kriterijih bolj agresivni kot smo bili mi v mladosti, je to verjetno posledica bolj negotovega sodobnega okolja. V prvih desetletjih po drugi svetovni vojni je bilo okolje, v katerem so živeli naši starši, varnejše in bolj stabilno, službe so bile stalne, stanovanja se je dalo dobiti, računal si lahko na spodobno pokojnino … To občutje varnosti se je s staršev prenašalo na nas in ne pomnim, da bi bilo med otroki v soseski ali v šoli kako nasilje. Današnji čas je vse bolj tekmovalen, negotov in verjetno se to prenaša s sodobnih staršev na otroke, podobno kot na mladiče podgan, ki so v negotovem okolju postali manj zaupljivi in bolj agresivni.

Močno razširjeno tetoviranje

pri mladih, ki se nam starejšim zdi tako tuje, je verjetno tudi zunanji izraz in posledica vse bolj negotovega okolja, v katerem odraščajo mladi in se nanj prilagajajo z bolj previdnim in agresivnim vedenjem, in kot rečeno tudi z bolj agresivnimi estetskimi kriteriji. Raziskave so namreč pokazale, da se moškim poveča samozavest že po prvem tatuju (Swami, 2011), kar je v negotovih razmerah pomembno za preživetje in uspeh.

Svet vedenjskih in lepotnih kriterijev starejših izginja, vedenje in estetski kriteriji mladih so bolj prilagojeni na novi svet.

Vir: PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM,
AVGUST2021, Dr. Iztok Ostan